Tagasimakse

Kauba tagastamise ja kauba ümbervahetamise kord

 

1.1. Ostjal on õigus Leping põhjendamata üles öelda, teatades sellest müüjale kirjalikult hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Toote üleandmise (üleandmise või järeletulemise) päevast. Ostja peab esitama müüjale e-posti teel vabas vormis lepingust taganemise avalduse [või nõuetekohaselt täidetud lepingust taganemise blanketi]. posti teel aadressile service@help-one.ee ja saata tähitud kirjaga, lisades Kauba ostmist kinnitava dokumendi.

1.2. Pärast Lepingu ülesütlemise teate esitamist käesolevas punktis kehtestatud korras peab Ostja Toote (kui see on talle juba üle antud) omal kulul tagastama 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul ühes järgmistel viisidel: saabudes ja toote isiklikult üle andes või saates (kasutades kullerteenust) müüjale. Juhime tähelepanu asjaolule, et müüja ei või tagastada Ostjale tasutud summasid (Toote hinda ja/või kohaletoimetamise kulusid) enne, kui Toode on müüjale tagastatud või kuni Ostja esitab kirjalikud tõendid, mis kinnitavad asjaolu, et müüjale on makstud kauba hind ja/või kättetoimetamise kulud. Toode on talle saadetud.

1.3. Juhime tähelepanu, et juhul, kui Lepingu alusel ostetud Kaup on kehtivate õigusaktide nõuete kohaselt klassifitseeritud ja/või tunnistatud elektrimasinateks või -seadmeteks, helisalvestus ja taasesitus ning televisiooni video- ja helisalvestus- ja taasesitusseadmed (nagu toiduhakkijad ja mikserid; kohvi- või teekeetmismasinad; pähe asetatavad või kõrva asetatavad kõrvaklapid jne), ostja nõue asendada ostetud Kaup samalaadse sobiva Kaubaga kvaliteeti või tagastada tasutud raha Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku artiklis 6.362 nimetatud põhjustel võib rahuldada ainult müüja eraldi nõusolekul.

1.4. Igal juhul tuleb Kauba ostjale tagastamisel järgida järgmisi tingimusi:

1.4.1. Toode peab olema originaalpakendis, korralikus, avamata pakendis;

1.4.2. Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;

1.4.3. Toode peab olema kasutamata, kaubanduslikku välimust kaotamata (sildid terved, kaitsekile maha rebimata jne);

1.4.4. Toode peab olema samas konfiguratsioonis, nagu selle Ostja sai;

1.4.5. Toote ostudokument on esitatud.

1.5. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatud Kauba vastuvõtmisest, kui ei järgitud Kauba ostu-müügireeglites 1.4 toodud Kauba tagastamise tingimusi. punkt.

1.6. Ostja poolt tasutud tagastatava Kauba hind kantakse Ostjale pangaülekandega Ostja pangakontole 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates tagastatava Kauba üleandmise päevast. Müüja ei vastuta tagastatava Kauba tellimuse hilinemise või kohaletoimetamata jätmise eest, kui Ostja esitab valesti või ei esita tagastamiseks vajalikke andmeid.

1.7. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul Kauba kättesaamise päevast arvates asendada Kaup sarnase erineva mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või komplektsusega tootega (v.a Kauba punktis 1.3 sätestatud Kaubad). käesolevad reeglid kaupade ostu-müügi kohta, mille tagastamine toimub allpool kirjeldatud korras, saab ostja ainult nõusoleku saamisel). Kui Toote vahetamisel tekib hinnavahe, peab Ostja müüjaga arveldama vastavalt Toodete ümberarvutatud hindadele. Ostja taotlus Toote asendamiseks on rahuldatud, kui on täidetud kõik käesolevate Toodete ostu-müügireeglite 1.4. punktis sätestatud tingimustel Selle õiguse kasutamiseks peab Ostja Toote tarnima vastavalt käesolevate Kauba ostu-müügi reeglite punktile 1.2. punktis nimetatud viisil ja esitama Kauba ostu originaaldokumendid.

1.8. Kui müüjal ei ole asendamiseks sobivat Kaupa, teavitab ta sellest Ostjat ja Ostjal on õigus Kauba tagastada 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise teate kuupäevast. Sel juhul kehtivad eelpool käsitletud kvaliteetse Kauba tagastamise sätted.

1.9. Toote tagastamisel lähtudes käesolevate Kauba ostu-müügi reeglite punktidest 1.1. - 1.5 või 1.8. punktis 1 sätestatud korras või asendatakse see Kauba ostu-müügireeglite punktis 1.7 sätestatud muu Tootega. punktis, kannab Ostja kõik Kauba tagastamise kulud.